joi, 30 iunie 2011

CONSILIERII LOCALI RAMNICENI SE INTALNESC IN SEDINTA DE LUCRU ORDINARA DIN 30 IUNIE

I.Proiect de hotarire privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenta
- initiator-pr.Viorel Holban,primar
prezinta-ec.Fortu Macovei,director

II.Proiect de hotarire privind aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 200.000 lei de catre SC ACVATERM SA Rm Sarat
- initiator- pr. Viorel Holban,primar
- prezinta- ec Fortu Macovei,director

III.Proiect de hotarire privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
initiator-pr. Viorel Holban ,primar
prezinta- ec Pascu Elena sef serviciu

IV. Proiect de hotarire privind transmiterea in administrarea Colegiului National AL.Vlahuta Rm Sarat a locuintei de serviciu ,situata in strada Patriei bl 9G,ap 12 proprietate privata a municipiului Rm Sarat.
- initiator-pr. Viorel Holban,primar
- prezinta-sing .Toader Dumitru,referend de specialitate

V. Proiect de hotarire privind modificarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm Sarat pentru anul 2011.
- initiator-pr.Viorel Holban,primar
- prezinta -jr.Horohai Georgiana

VI .Prioect de hotarire privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Municipale Rm Sarat.
- initiator-pr.Viorel Holban,primar
- prezinta-jr. Horohai Georgiana

VII. Proiect de hotarire privind modificarea organigramei si statului de functii aleBibliotecii Municipale Rm Sarat pentru anul 2011
- initiator -pr.Viorel Holban,primar
- prezinta-jr.Horohai Georgiana

VIII. Proiect de hotarire privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm Sarat pentru anul 2011
- initiator-pr.Viorel Holban primar
- prezinta-jr.Horohai Georgiana

IX. Proiect de hotarire privnd aprobarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului Rm Sarat
- initiator-pr Viorel Holban,primar
- prezinta-cons jr. Horohai Georgiana

X. Proiect de hotarire privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm Sarat
- initiator-pr Viorel Holban,primar
- prezinta-jr.Horohai Georgiana

XI. Proiect de hotarire pentru aprobarea inaintarii catre Ministerul Sanatatii,in vederea obtinerii avizului conform a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm Sarat
- initiator- pr. Viorel Holban,primar
- prezinta-jr.Horohai Georgiana

XII. Proiect de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism pentru terenul in suprafata de 208 mp cu destinatiade construire locuinta P+1,situat in str.Domneasca nr 20 A
- initiator-pr.Viorel Holban,primar
- prezinta- ing.Nicolae Gabriela ,arhitect sef

XIII. Proiect de hotarire privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in municipiul Rm.Sarat
- initiator -pr.Viorel Holban primar
- prezinta -ing.Vagyas Davidoiu Manuela,director

XIV. Proiect de hotarire pentru modificarea art.4 si art.5 din Regulamentul privind activitatea de blocare ,ridicare ,transport,depozitare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar sau abandonate in municipiul Rm Sarat,aprobat prin HCL nr.36/27.02.2009
- initiator-pr Viorel Holban,primar
- prezinta -ing.Vagyas Davidoiu Manuela,director

XV. Proiect de hotarire privind modificarea contractului de concesiune nr 2163/01.03.2006 prin act aditional
- initiator -pr.Viorel Holban,primar
- prezinta -ing.Vagyas Davdoiu Manuela,director

XVI. Proiect de hotarire privind vanzarea catre SC PALANCAR AUTOSERVICE SRL a terenului proprietate privata a municipiului Rm Sarat,concesionat pentru activitatea de prestari servicii(vopsitorie auto)situat in B-dul Eroilor nr 29C.
- initiator -pr.Viorel Holban,primar
- prezinta-ing.Vagyas Davidoiu Manuela,director

XVII. Proiect de hotarire privind vanzarea catre d-na Stanciu Alexandrina a ternului propietate privata a municipiului Rm S arat,concesionat in vederea construirii unei locuinte propietate personala ,situat in cartierul Bariera Focsani-parcela 262
- initiator-pr.Viorel Holban,primar
- prezinta-ing.Vahyas Davidoiu Manuela director

XVIII. Proiect de hotarire privand vanzarea catre d-na Stanciu Alexandrina a terenului propietate privata a municipiului Rm Sarat,concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala,situat in cartierul Bariera Focsani-parcela 263
- initiator -pr.Viorel Holban-primar
– prezinta-ing Vagyas Davidoiu Manuela ,director

XIX. Proiect de hotarire privind vanzarea terenului in suprafata de 59 mp aferent spatiului comercial situat in str. C-tin Brancoveanu nr 2 instrainat in conditiile Legii nr 550/2002
- initiator -pr, Viorel Holban,primar
- prezinta-ing.Vagyas Davidoiu Manuela ,director

XX. Proiect de hotarire privind punerea la dispozitia Partidului National Liberal Organizatia Rm Sarat a spatiului situat in Rm Sarat,str .Victoriei nr 13A +B
- initiator- pr.Viorel Holban-primar
- prezinta-sing.Toader Dumitru,referend de specialitate

XXI.Proiect de hotarire privind punerea la dispozitia Partidului Romania Mare si Partidului Verde-Organizatiile Rm Sarat a spatiului situat in Rm Sarat,str.Victoriei nr 95-107(etaj)
- initiator pr. Viorel Holban.primar
- prezinta-sing-Toader Dumitru,referend de specialitate

XXII. Diverse.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

introduceti comentariul dvs