vineri, 9 septembrie 2011

Vineri se da startul la Programul Kogalniceanu pentru IMM-uri. AFLA cum te poti inscrie!

Intreprinderile mici si mijlocii pot aplica, incepand de astazi, pentru subventionarea partiala a dobanzii unui credit bancar si acordarea unei garantii guvernamentale pentru creditul respectiv, in cadrul programului "Mihail Kogalniceanu pentru IMM-uri".

“Incepand de vineri, 9 septembrie, Cardul Kogalniceanu va fi operational. IMM-urile se vor putea inscrie online pentru a putea beneficia de sprijinul pe care il da statul sub forma garantiilor si a creditelor aferente, pentru a putea mentine si crea noi locuri de munct”, a declarat recent premierul Emil Boc.

Scopul programului guvernamental il reprezinta sustinerea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca, potrivit unei proceduri transparente, asemanatoare celei utilizate in programul guvernamental privind sustinerea tinerilor intreprinzatori. Bugetul total maxim al subventiei pe perioada de implementare a programului 2011—2013 este de 165.000 mii lei, potrivit HG nr. 682/2011.

Programul Kogalniceanu se axeaza pe doua componente:
• Subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an;
• Acordarea de garantii, de catre Fondul national de garantare, in numele si in contul statului, pentru maximum 80% din valoarea creditului pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, fara ca garantia sa poata depasi 100.000 de lei.

Conditiile de indeplinit pentru accesarea acestui program sunt:
• societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare,sa nu fie in procedura de insolventa;
• sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 60% fiind asigurate prin garantii de stat;
• sa nu fie in dificultate conform directivelor europene;
• sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat;
• sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit;
• sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare;
• sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati.

Potrivit actului normativ, sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
• cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
• cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
• cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
• cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
• plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
• alte costuri de operare.

Ordonanta stabileste si domeniile care nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului de sprijin al IMM-urilor.

Atentie! Nu pot accesa acest program intreprinderile mici si mijlocii din urmatoarele sectoare de activitate:
• intermedieri financiare si asigurari;
• tranzactii imobiliare;
• activitati de jocuri de noroc si pariuri;
• productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
• activitati de inchiriere si leasing;
• activitati de investigare si protectie;
• activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

Cum te poti inscrie in program?

Inscrierea in programul Kogalniceanu se face on-line, prin completarea unui formular de inscriere, disponibil pe site-ul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri, www.aippimm.ro. Inscrierea on-line se desfasoara in sesiune continua pana la epuizarea bugetului alocat programului.

Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta

Ulterior, in limita bugetului alocat, vor fi analizate solicitarile, in ordinea inscrierii. AIPPIMM va verifica formularul de inscriere in program si indeplinirea criteriilor de eligibilitate. In urma verificarilor, AIPPIMM poate lua decizia de acceptare in program, caz in care transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobanzii. Daca, prin verificarile efectuate, AIPPIMM constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate, poate decide respingerea solicitarii pentru subventionarea dobanzii in cadrul programului.

Decizia de respingere va cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum si caile de atac prevazute de lege. In toate cazurile, decizia se comunica solicitantului in cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuarii inregistrarii, prevazut la alin.

AIPPIMM va intocmi listele cu IMM-urile eligibile in program si le va transmite institutiei de credit finantatoare.

Beneficiarii programului care obtin aprobarea garantarii creditului de catre FNGCIMM, in numele si contul statului, datoreaza o prima de garantare. Potrivit Ordinului MFP si MECMA nr. 2479/3525/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 629, din 2 septembrie 2011, prima de garantare pentru garantiile acordate in cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri, va fi in cuantum de 2,6% din valoarea garantiei aprobate de FNGCIMM.

Pana acum, zece institutii bancare vor acorda subventii in cadrul programului.

Bancile selectate in cadrul programului „Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii” sunt:
• Alpha Bank
• Banca Comerciala Carpatica
• Banca Transilvania
• Bancpost
• BRD Groupe Societe Generale
• CEC BANK
• Garanti Bank
• OTP Bank Romania S.A.
• Pro Credit Bank
• Unicredit Tiriac Bank

Av Sorina Jalba

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

introduceti comentariul dvs